Sistema upravleniya i obespecheniya bezopasnosti biznes-protsessov na osnove tsepochki blokov tranzaktsiySistema upravleniya i obespecheniya bezopasnosti biznes-protsessov na osnove tsepochki blokov tranzaktsiy


Description:

Organization: LLC "Altiriks sistems"

Project manager: Aleksandr Kuzmin